Něco o lanovém centru

Lanové aktivity jsou výborným prostředkem k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji každého jedince. Zvyšují sebedůvěru, tělesnou zdatnost, rozvíjejí pohybovou tvořivost, zlepšují dovednosti v rozhodování.

Jsou zdrojem mnoha zážitků s překonáním sebe samého .Přírodní lanový park na Zadově je pro větší spjatost s přírodou vytvořen výhradně na stromech.

I tento program je možné doplnit o snídani na rozhledně a grilování na Churáňově.